Asiakkaamme kertovat

Tocomanin missiona on olla asiakkaan luotettu kumppani

“Tocoman-ratkaisulla on merkittävä rooli tulevaisuuden kasvussamme, koska kaikki kohteet ja koko laskenta on rakennettu ratkaisun ympärille ja mikä tärkeintä, Tocoman-ratkaisua kehitetään ja näin se kasvaa tarpeidemme mukaan tulevaisuudessa”,

– Miska Eriksson, varatoimitusjohtaja, Fira Oy.

”Omassa hankekehityksessä käytämme tietomalleja, jolloin Tocoman-ratkaisulla saamme tehokkaasti määrät tietomallista kustannuslaskentaan ja sieltä aikataulukseen. Urakkakilpailuissa tietomallit ovat vielä harvinaisia, mutta teemme osaan urakkakohteista tietomallin itse, jolloin saamme mallista määrätietoa kustannuslaskentaan ja aikataulutukseen. Kaikkien osapuolten kannalta olisi hyvä, että tietomallit yleistyisivät myös urakkakohteissa”

– Antti Lipsanen, toimitusjohtaja, Rakennusliike U. Lipsanen Oy.

”Kehittynyt ja helppokäyttöinen Tocoman-ratkaisu edustavaa Suomen markkinoiden parasta osaamista tukien yhtiömme kovaa kasvuvauhtia. Uskommekin näin parantavamme omia sisäisiä prosessejamme, liiketoimintaamme ja markkina-asemaamme. Tulemme hyödyntämään hankittua kotimaista Tocoman-ratkaisua esimerkiksi uudessa Helsingin Kalasataman Fiskari-korttelin hankkeessamme, jonka rakennamme Sato Oyj:lle.”

–  Jarmo Lempiäinen, toimitusjohtaja, Jatke Uusimaa Oy”

”Pääsemme nyt hankitun Tocoman-ratkaisun myötä pois rakennusalaa vaivaavasta ’aikataulujen piirtämisen’ haasteesta. Jatkossa ammattilaisemme voivat aidosti hyödyntää kustannuslaskelmaa projektiensa aikatauluttamisessa. Lisäksi he voivat hyödyntää aikataulusuunnittelussaan talonrakentamisen Ratu-tietoa suoraan Tocoman-ratkaisussa. Tämä toimintatapa tuo yhtiöllemme merkittävää kilpailuetua projektinhallintamme ollessa entistäkin laadukkaampaa tarkempien projektiaikataulujen johdosta”

– Juha Halonen, tuotantojohtaja, Lemminkäinen Talo Oy.

”Hyödynnämme Tocoman-ratkaisua rakennusliiketoiminnassamme koko projektin elinkaaren ajan ja nyt myös projektinhallinnassa uusien Tocomanin projektinhallinnan ohjelmistoratkaisujen avulla. Uskomme tämän toimintatavan tukevan liiketoimintaamme tulevaisuudessa vieläkin paremmin, koska voimme tehdä päätöksiä reaaliaikaisen tiedon pohjalta ja tiedämme aina projektien oikean statuksen”

– Marko Heino, toimitusjohtaja, Westpro cc Oy.

”Olemme parantaneet merkittävästi laskentamme tarkkuutta ja oikeellisuutta, tarjousten läpivientiaikoja ja tehostaneet näin koko laskentaprosessiamme käyttämällä Tocoman-ratkaisua”,

– Jari Pekkala, toimitusjohtaja, Porvoon Maske Oy

”Olemme saaneet Tocomanista laajaa ja syvällistä palvelua. Lisäksi olemme voineet kertoa avoimesti kehitystoiveistamme ohjelmistojen ja palveluiden suhteen ja yleensä Tocoman on vastannut niihin positiivisesti. Tocoman on kaiken kaikkiaan toiminut hyvin samankaltaisesti kuin mekin omassa toiminnassamme – asiakaslähtöisesti”

– Antti Mäkiprosi, kustannuslaskennan johtaja, SRV Rakennus Oy.

”Tocoman-ratkaisu on tehostanut huomattavasti koko rakentamisen prosessiamme tarjoten meille aidon kilpailuedun”

– Kim Mäenpää, projektipäällikkö, Mäenpää Rakennus Oy.