Tocoman-ratkaisu

- Pilvipalvelu hallittuun rakennushankkeeseen

Tocoman-ratkaisu mahdollistaa rakentamisen kannalta kriittisen määrä-, kustannus- ja aikatiedon hallinnan hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Vaivattomasti pilvipalveluna se kasvaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Tocoman-ratkaisu on BIM-yhteistyöalusta, joka yhdistää sisäiset ja ulkoisen toimijat yhdeksi joukkueeksi.

Lataa ratkaisukartta Ota yhteyttä

BIM – Tietomallit

Tietomallipohjaisen (BIM) ohjauksen avulla hallitset tehokkaasti rakenne-, määrä- ja sijaintitiedon hankkeen kaikkissa vaiheissa. Tietomalli mahdollistaa standardoidun ja automatisoidun tiedonsiirron suunnittelusta tuotantoon. Tietoa hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa – kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa, hankinnoissa ja kustannusraportoinnissa. Lue lisää

4D/5D BIM – Tulossa 2018

Julkaisemme 2018 uudet 4D ja 5D BIM – tietomallipohjaiset ratkaisut rakenne-, määrä-, kustannus-, sijainti- ja aikataulutiedon mallipohjaiseen hallintaan.

Digitointi

Tocoman Digitoinnin avulla voit laskea määrät helposti ja nopeasti niin perinteisistä pohjakuvista kuin esim. PDF-tiedostoista. Vaikka tietomallit ovat vahvasti osa suunnittelua, käytännössä suunnitelmatiedot tuotetaan usein vielä 2D-muodossa. Lue lisää

Kustannuslaskenta

Tocoman Kustannuslaskennalla luot tehokkaasti hankkeen kustannusarvion ja tarjouslaskelman. Kustannuslaskennalla hallitaan tehokkaasti hankketta rakennusosa-, suorite- ja panostasoilla. Tocoman Kustannuslaskenta on talonrakentamisessa alan standardi . Lue lisää

Kustannustieto

Tocoman Kustannustieto nopeuttaa laskentaprosessia tuomalla valmista, päivittyvää sisältöä laskennan avuksi. Kustannustieto tarjoaa rakennusosa- ja suoritelaskennan. Alykkäät tuoterakenteet ja ylläpidetty hintatieto tehostavat laskentaa ja nopeuttavat toimintaa hankkeen eri vaiheissa automatisoimalla kustannuskohdistukset hankintaan, aikatauluun ja tavoitearvioon. Lue lisää

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu helpottaa rakennusliikkeiden tavoitearvion luomista ja päivittämistä sekä tehostaa aikataulutuksen ja hankinnan suunnittelua. Esimerkiksi kustannuslaskelmatietoa voidaan hyödyntää suoraan aikataulutuksessa ja hankintasuunnitelmassa. Lue lisää

Aikataulu

Tocoman Aikataulu on nimenomaan rakentamiseen kehitetty ja Suomen suosituin aikataulutustyökalu. Se on tuhansien käyttäjiemme mielestä markkinoiden helppokäyttöisin ohjelmisto. Ohjelmisto toimiii sekä itsenäisesti että osana Tocoman-ratkaisua. Lue lisää

Kustannusraportointi

Kustannusraportoinnin avulla hankkeesta vastaavat henkilöt voivat seurata kustannuksia, tehdä ennustemuutoksia ja siten katteeseen. Muita ominaisuuksia ovat mm. maksuerät, lisä- ja muutostyöt sekä kattava raportointi. Lue lisää

Integraatiot

Tocoman-ratkaisu tarjoaa lukuisia erilaisia liittymiä yritysten muihin ohjemistoihin mm. talous- ja ERP-järjestelmiin.