Tocoman-ratkaisu

- Pilvipalvelu hallittuun rakennushankkeeseen

Tocoman-ratkaisu mahdollistaa rakentamisen kannalta kriittisen määrä-, kustannus- ja aikatiedon hallinnan hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Vaivattomasti pilvipalveluna se kasvaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Tocoman-ratkaisu on BIM-yhteistyöalusta, joka yhdistää sisäiset ja ulkoisen toimijat yhdeksi joukkueeksi.

Lataa ratkaisukartta Ota yhteyttä

Uusi BIM3 – Manager, Laskenta, Tuotanto

Uuden Tocoman BIM3 –tuoteperheen kolme uutta moduulia ovat Manager, Laskenta ja Tuotanto. Nyt voit hallita visuaalisesti tietomallien avulla hankkeen alusta loppuun samalla työkalulla. Niiden avulla kaikki uusi tieto on tallennettavissa malliin ja tietokantaan, joten tuloksena on rakennuksen todellinen digitaalinen ilmentymä.

Lue lisää

Digitointi

Tocoman Digitoinnin avulla voit laskea määrät helposti ja nopeasti niin perinteisistä pohjakuvista kuin esim. PDF-tiedostoista. Vaikka tietomallit ovat vahvasti osa suunnittelua, käytännössä suunnitelmatiedot tuotetaan usein vielä 2D-muodossa. Lue lisää

Kustannusarvio

Tocoman Kustannusarviolla luot tehokkaasti hankkeen kustannusarvion ja tarjouslaskelman. Kustannuslarviolla hallitaan tehokkaasti hankketta rakennusosa-, suorite- ja panostasoilla. Tocoman Kustannuslarvio on talonrakentamisessa alan standardi . Lue lisää

Kustannustieto

Tocoman Kustannustieto nopeuttaa laskentaprosessia tuomalla valmista, päivittyvää sisältöä laskennan avuksi. Kustannustieto tarjoaa rakennusosa- ja suoritelaskennan. Alykkäät tuoterakenteet ja ylläpidetty hintatieto tehostavat laskentaa ja nopeuttavat toimintaa hankkeen eri vaiheissa automatisoimalla kustannuskohdistukset hankintaan, aikatauluun ja tavoitearvioon. Lue lisää

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu helpottaa rakennusliikkeiden tavoitearvion luomista ja päivittämistä sekä tehostaa aikataulutuksen ja hankinnan suunnittelua. Esimerkiksi kustannuslaskelmatietoa voidaan hyödyntää suoraan aikataulutuksessa ja hankintasuunnitelmassa. Lue lisää

Aikataulu

Tocoman Aikataulu on nimenomaan rakentamiseen kehitetty ja Suomen suosituin aikataulutustyökalu. Se on tuhansien käyttäjiemme mielestä markkinoiden helppokäyttöisin ohjelmisto. Ohjelmisto toimiii sekä itsenäisesti että osana Tocoman-ratkaisua. Lue lisää

Kustannusraportointi

Kustannusraportoinnin avulla hankkeesta vastaavat henkilöt voivat seurata kustannuksia, tehdä ennustemuutoksia ja siten katteeseen. Muita ominaisuuksia ovat mm. maksuerät, lisä- ja muutostyöt sekä kattava raportointi. Lue lisää

Työmaa

Työmaa ( toimitukseen syyskuussa 2018)

Tocoman Työmaa -ohjelmisto auttaa työmaata keskittymään olennaiseen tehostamalla merkittävästi työmaan arkirutiineja sekä automatisoimalla ja järkeistämällä niiden suorittamista. Suurin hyöty saadaan, kun eri osapuolien kaikki tiedot ovat samassa ympäristössä ja tiedon välitystä voidaan automatisoida läpi koko hankkeen, suunnittelusta työmaan valmistumiseen.

Integraatiot

Tocoman-ratkaisu tarjoaa lukuisia erilaisia liittymiä yritysten muihin ohjemistoihin mm. talous- ja ERP-järjestelmiin.