tocoman-ratkaisu

Määrälaskenta tietomalleista (BIM)

Määrälaskenta muodostaa rakennushankkeen tiedonhallinnan perustan. Määrätietoa hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa – kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa, hankinnoissa ja kustannusraportoinnissa. Tietomallipohjaisen (BIM) määrälaskennan avulla tuotat määrät tehokkaasti hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Monipuoliset toiminnot

 • Käytä suosituimpien suunnittelusovellusten tietomalleja
 • Analysoi 3D-visualisointina suunnitelman sisältöä eri näkökulmista
 • Kytke malli kustannuslaskelmasi nimikkeisiin ja tuota niiden määrätiedo
d

Määrien erittely

 • Tee määrien sijaintierittely missä tahansa laskentaprosessin vaiheessa
 • Laadi useita vaihtoehtoisia erittelyitä kunkin hankkeen tarpeiden mukaan
 • Valitse sijaintierittelyjen tarkkuustaso tarpeen mukaan (rakennus, lohko ja/tai kerros)

Määrien päivitys

 • Hyödynnä aiemmin tehtyä laskentaa uudessa suunnitelmaversiossa
 • Aiemmin lasketut määrät päivittyvät automaattisesti kustannuslaskelmaan ja tuotantoon

Integraatiot

Tocomanin tietomallipohjainen määrälaskenta tukee kansainvälistä ja avointa IFC-standardia, joka on yleisesti hyväksytty tiedostomuoto tietomallien välitykseen eri sovellusten välillä. Luonnollisesti Tocoman BIM -toiminto on suoraan integroitu Tocoman Kustannuslaskentaan, joten sinun ei tarvitse syöttää tietomallista tulevia määriä sinne käsin tai käyttää erillisiä siirtotiedostoja.

Määrälaskenta piirustuksista (2D)

Määrälaskenta muodostaa rakennushankkeen tiedonhallinnan perustan. Määrätietoa hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa – kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa, hankinnoissa ja kustannusraportoinnissa. Vaikka tietomallit ovat vahvasti tulossa osaksi suunnittelua, niin kuitenkin käytännössä suunnitelmatiedot tuotetaan valtaosaltaan vielä 2D-muodossa. Tocoman Digitoinnin avulla voit laskea määrät helposti myös 2D-dokumenteista.

Sähköiset tiedostot

 • Käytä suunnitelmien PDF-tiedostoja määrämittaukseen
 • Monipuoliset mittaustavat – pituus, suorakulmainen pinta-ala, vapaa pinta-ala jne.
 • Voit merkitä havainnollisesti mittaamasi tiedot 2D-suunnitelmaan
P

Perinteiset paperikuvat

 • Käytä suunnitelmien paperipiirustuksia määrämittaukseen
 • Monipuoliset mittaustavat – pituus, suorakulmainen pinta-ala, vapaa pinta-ala jne.
 • Tukee useita eri digitointipöytiä (myös pilvipalveluna)
U

Tarkastele mittauksia

 • Määrät integroituu suoraan kunkin kustannuslaskentanimikkeen taakse
 • Voit tarkistaa määrämittauksen rivit kustannuslaskentanimikkeeltä
 • Sähköisten tiedostojen tapauksessa näet myös itse mittaukset

Integraatiot

Luonnollisesti Tocoman Digitointi -toiminto on suoraan integroitu Tocoman Kustannuslaskentaan, joten sinun ei tarvitse syöttää laskemiasi määriä sinne käsin tai käyttää erillisiä siirtotiedostoja.

Kustannuslaskenta

Tocoman Kustannuslaskenta on Suomen kehittynein ja monipuolisin kustannuslaskennan työkalu, johon luottavat alan johtavat yritykset. Tocoman Kustannuslaskennasta onkin muodostunut standardi koko rakennusalalle. Tocoman Kustannuslaskennassa voit hyödyntää Tocomanin määrälaskennan toimintojen avulla tuotettua tietoa ilman, että sinun täytyy syöttää se käsin laskentasovellukseen tai tuoda se erillisistä siirtotiedostoista.

i

Tiedot yhdessä paikassa

 • Tocoman-ratkaisussa kaikki tieto on tallennettu keskitettyyn tietovarastoon
 • Yhtä hanketta siis voi laskea useampi henkilö yhtä aikaa
 • Laskentavaiheessa tuotettua tietoa voi hyödyntää tuotannossa
 • Aiempien laskentakohteiden hyödyntäminen on helppoa

Monipuoliset toiminnot

 • Tietojen hallinta rakennusosa-, suorite- ja/tai panostasoilla
 • Hinnoittelu kustannuslajeittain ja/tai panoksittain
 • Kustannuslaskelmien läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus
 • Monipuoliset raportit käyttäjäkohtaisineen asetuksineen

Kaikki hankkeen vaiheet

 • Tocoman Kustannuslaskenta kattaa kaikki hankkeen vaiheet
 • Suunnitteluvaiheessa voit laatia nopeita rakennusosalaskelmia
 • Suunnitelmien tarkentuessa voit laatia tarkan tarjouslaskelman
 • Halutessasi voit tehdä myös yksikköhintaluetteloita ja -tarjouksia

Älykkäät tietorakenteet ja ylläpidetty hinta

 • Tocoman-ratkaisussa asiakkaan ei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä
 • Tocoman tarjoaa käyttöönne yli 2000 rakennusosan valmiit kirjastot
 • Kirjastot kattavat sekä uudis- että korjausrakentamisen
 • Kirjastojen hintatietoja ylläpidetään vuosittain

Integraatiot

Tocoman Kustannuslaskenta tukee Suomessa yleisesti käytössä olevia määräluetteloiden siirtomuotoja. Voit siis huoletta ostaa määrät ulkoiselta taholta ja hinnoitella ne Tocoman Kustannuslaskennassa.

Lisäksi Tocoman Kustannuslaskentaan voit tuoda hankintajärjestelmästä omat hankintanimikkeesi kustannuslaskennan panoksiksi. Näin voit varmistaa, että lasket samoilla hinnoilla, kuin hankit esimerkiksi materiaaleja.

Tuotannonsuunnittelu

Tocoman Tuotannonsuunnittelu kytkee hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tuotetun tiedon saumattomasti tuotantosuunnitelmiin, kuten aikataulutukseen, tavoitearvioon ja hankintoihin. Hyödyntämällä kustannuslaskelman tietoja tuotannonsuunnittelussa säästät paljon aikaa ja vältät virheitä.

Aikataulusuunnittelu

Hankintojen suunnittelu

Hankkeen tavoitearvio

Aikataulusuunnittelu
Tocoman-ratkaisun avulla voit hyödyntää aiemmin määrä- ja kustannuslaskennan tuottamaa tietoa aikataulusuunnittelussa. Voit kohdistaa suoritteita aikataulutehtäville, jonka myötä pystyt tarkentamaan aikataulusuunnitteluasi. Tehtävien kesto perustuu suoritteiden määrään näppituntuman sijasta. Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Tai jos hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin hyödyntäen Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia. Tocoman-ratkaisu tarjoaa myös kattavat toiminnot aikataulun varsinaiseen suunnitteluun.

 • Janakaaviot sekä paikka-aikakaaviot
 • Tehtävien määrät, työryhmät, työsaavutukset ja tehtävien väliset riippuvuudet
 • RATU-tietojen hyödyntäminen aikataulutuksessa sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa
 • Tehtävän yksityiskohtaisten suoritteiden aikatauluttaminen
 • Työvoimatarpeiden tarkastelu
 • Usean hankkeen yhdistäminen yhdeksi aikatauluksi

Tocoman-ratkaisu mahdollistaa myös aikataulun seuraamisen monipuolisesti.

 • Voit asettaa useita eri tavoiteaikatauluja
 • Toteutumat voit määritellä prosentteina, määrinä, tunteina tai kustannuksina
 • Toteutumat voit kirjata haluamallasi aikavälillä kuten viikoittain
 • Voit tarkastella toteutumaa suhteessa alkuperäiseen tai nykyiseen aikatauluun
 • Toteutuma esitetään janakaaviossa, paikka-aikakaaviossa sekä valvontamatriisina

Jos hankkeen sisältö, eli määrät ja nimikkeet, muuttuu, niin aikataulun tiedot päivittyvät vastaavasti.

Hankintojen suunnittelu
Voit kohdistaa kustannuslaskelman nimikkeet myös hankintapaketeiksi, jolloin saat hankinnan lähtötiedot – määrän, sijainnin ja kustannuksen – helposti selville. Lisäksi saat kullekin hankintapaketille tarveajankohdan, koska Tocoman-ratkaisussa hankinta ja aikataulutus on integroitu. Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Tai jos hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin hyödyntäen Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.

Tocoman-ratkaisun avulla voit myös suunnitella hankintoja edeltävät toimenpiteet ja seurata niiden edistymistä. Lisäksi saat tarjouspyyntöjen pohjaksi vaadittavat määräluettelot suoraan järjestelmästä.

Jos hankkeen sisältö, eli määrät ja nimikkeet, tai aikataulu muuttuu, niin hankinnan tiedot päivittyvät vastaavasti.

Hankkeen tavoitearvio
Voit kohdistaa kustannuslaskelman nimikkeet myös kustannusraportoinnin litteroiksi, eli laatia hankkeelle tavoitearvion, jota voit hyödyntää edelleen hankkeen kustannusraportoinnissa rakentamisvaiheen aikana ja myös sen jälkeen.

Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Tai jos hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin hyödyntäen Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.

Tocoman-ratkaisussa laadittu tavoitearvio on integroitu Tocoman Kustannusraportointiin, jolla käyttäjät voivat laatia rakennusvaiheen aikaisia ennusteita koskien hanketta. Tocoman-ratkaisu mahdollistaa myös 3. osapuolien raportointijärjestelmien käytön yhdessä Tocoman Tuotannonsuunnittelun kanssa.

Jos hankkeen sisältö, eli määrät ja nimikkeet, muuttuu, niin tavoitearvion tiedot päivittyvät vastaavasti.

Integraatiot

Tocoman Tuotannonsuunnittelu tarjoaa monipuoliset integraatiomahdollisuudet asiakkaan 3. osapuolen hankinta- ja raportointijärjestelmiin.Tocoman-ratkaisu sisältää esimerkiksi vakiona rajapinnan Jydacomin raportointijärjestelmään.

Tocoman Asukaspalvelu

Tocoman Asukaspalvelu on palvelu asunnon ostajille ja asuntorakentajille. Se kytkeytyy urakoitsijan tilatietoratkaisuun muodostaen katkeamattoman ja hallitun ketjun läpi asuntorakennushankkeen.

Hallittu asunnon myynti- ja toteutusprosessi

Asunnon hakija

Asunnon hakija tutustuu asuntoon ja sisustusteemoihin sekä materiaali-, kaluste- ja varustevaihtoehtoihin Internetissä 24/7.

Koska tutustuminen on helppoa ja valinnat havainnollisia, mahdollisuudet kaupan syntymiseen kasvavat.

Asukaspalvelija

Asiakaspalvelija hoitaa asiakassuhdetta ja hallinnoi asukaskohtaisia ratkaisuja ja sopimuksia keskitetysti verkossa.

Asiakaspalvelijan työ tehostuu ja asiakaspalveluprosessi on koko ajan hallinnassa.

Asunnon ostaja

Asunnon ostaja tekee yksilölliset valinnat annetuista vaihtoehdoista verkossa 24/7. Ostaja saa sähköiset muistutukset tekemistään valinnoista.

Helppo ja nopea palvelu parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa prosessia.

Rakentaja

Rakentaja saa käyttöönsä ajantasaisen tiedon kunkin asunnon ja tilan materiaali-, kaluste- ja varustevalinnoista.

Virhemahdollisuudet eliminoituvat ja tilaukset ja toimitukset pysyvät hallinnassa.

Kustannusraportointi

Tocoman-ratkaisun avulla teet projektien kustannusvalvonnasta helppoa ja monipuolista. Voit seurata hankkeen tuottoja ja kustannuksia tai koostaa tietoja yritysjohdon raportointijärjestelmiin. Tocoman-ratkaisu varmistaa, että työmaa hoitaa projektilaskutuksen ajoissa ja valvoo lisä- ja muutostöiden laskutusta.

Hankkeen tulojen hallinta

 • Hankkeen maksuerien määritteleminen
 • Laskutetut ja laskutattomat maksuerät
 • Hankkeen maksuerien laskutusmääräykset
 • Kassatapahtumat liittyen maksueriin (esim. maksuerä maksettu)

Hankkeen kustannusten hallinta

 • Tavoite, toteutuma ja ennuste
 • Ostolaskut ja palkat
 • Laskujen kuva
 • Ennusteen laatiminen ja siihen liittyvät muistiinpanot

Integraatiot

Tocoman Kustannusraportointi on yhdistetty useaan taloushallinnon, palkanlaskennan, hankinnan sekä laskujen hyväksymisen järjestelmään.Tällä hetkellä taloushallinnon integraatioita on noin 20 kappaletta.

Tocoman Kustannusraportointi integroityy myös niin sanottuihin johdon raportoinnin järjestelmiin, joissa yhdistetään tietoja useista eri asiakkaan tietojärjestelmistä. Tocoman-ratkaisu pystyy esimmerkiksi tuottamaan tietoa hankkeiden taloudellisesta kehittymisestä kyseisiin raportteihin.