Uudet Tocoman Kustannusraportointi ja Tuotannonsuunnittelu

Uudet_tuotteet

Julkaisemme tänään 29.9.2017 uudet Tocoman Kustannusraportointi – ja Tuotannonsuunnittelu -ohjelmistot. Uudet julkaisut toimivat nyt myös mobiilisti, joten saat Pilvipalvelustasi aiempaa enemmän hyötyjä.

 

Uudet ohjelmistot

Kustannusraportointi on täysin uusi versio saman nimisestä ohjelmasta. Uusia ominaisuuksia ovat mm. sidotut kustannukset ja graafiset porautuvat raportit. Uusien ominaisuuksien avulla projektin taloudesta vastaavat henkilöt voivat passiivisen raportoinnin sijaan ohjata aktiivisesti kustannuksia, ennustemuutoksia ja siten projektin tulosta aiempaa paremmin. Kustannusraportointiin on lisätty nyt myös Johdon raportointi, jonka avulla yritysjohto pysyy helposti ajan tasalla kaikkien eri vaiheessa (laskenta, tuotanto, takuuaika, valmis) olevien hankkeiden tilanteesta.

 

Uusi Tuotannonsuunnittelu puolestaan helpottaa rakennusliikkeitä tavoitearvion luomisessa ja kustannusennusteen päivittämisessä sekä tehostaa aikataulutuksen ja hankinnan suunnittelua. Esimerkiksi kustannuslaskelmatietoa voidaan hyödyntää suoraan aikataulutuksessa ja hankintasuunnitelmassa. Projektilaskutukseen ja -raportointiin kuluva aika vähenee huomattavasti, kun läpinäkyvyys paranee.

Molemmat uudet ohjelmistot toimivat nyt samassa käyttöliittymässä ja samalla teknologialla, kuten kaikki tulevaisuuden Tocoman-ohjelmistot. Uusi alusta toimii myös mobiilisti ja mahdollistaa ohjelmiston nopeamman jatkokehityksen.

 

Käyttöönotto

Uuden Tocoman Care -strategiamme mukaisesti olemme kaikissa asiakkuuden vaiheissa aktiivisesti mukana (Tarvekartoitus, Käyttöönotto ja Käyttö). Näin varmistamme ohjelmiston käytön helppouden ja tehokkuuden sekä kokonaisasiakashyödyn.

 

  • Aloitamme asiakkaiden käyttöönotot lokakuun 2017 aikana, jolloin tulemme olemaan teihin yhteydessä ohjelmiston päivityksestä ja käytön aloittamisesta.
  • Teemme teille asiakaskohtaisen käyttöönottosuunnitelman sisältäen käyttäjävalmennukset.
  • Rinnakkaiskäyttö eri ohjelmistoversioilla on mahdollista eri hankkeilla.
  • Tulevaisuudessa käynnissä olevat hankkeet voi muuntaa uuteen versioon.
  • Vanhojen tuotteiden ylläpito ja päivitykset jatkuvat toistaiseksi.

 

 

Seuraavat versiot

Jatkamme ohjelmistojemme aktiivista kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Julkaisemme jo loppuvuoden aikana uusia lisäominaisuuksia mm. litteran kustannusten tarkempi ajoitus, hiotumpi käyttökokemus ja portfolio-raportit