TocomanCare

- Huolenpito takaa menestyksen

Ohjelmisto tuottaa odotusten mukaista arvoa vain jos se on systemaattisesti osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tähän päästäkseen asiakkaan ja toimittajan on yhdessä tunnettava yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet, suunniteltava ratkaisu ja otettava se käyttöön määrätietoisesti.  Johdon ja käyttäjien sitoutuminen ja perehdyttäminen ovat ehdoton edellytys onnistumiselle.

TocomanCare-palveluratkaisumme varmistaa, että ohjelmistohanke onnistuu ja että johto ja käyttäjät saavat ratkaisusta täyden hyödyn,  jokaisessa projektissa.

Pyydä lisätietoja

1. Analyysivaihe

Onnistumisen perustana ennen tarjousta ja sopimusta on analyysivaihe, jossa kartoitamme yrityksenne prosessit, henkilöstönne osaamisen ja liiketoimintanne tarpeet. Näin ymmärrämme varmasti, kuinka hyödytte mahdollisimman paljon tarjoamastamme Tocoman-ratkaisusta.

”Analyysi potentiaalisesta säästöstä ja lisätulosta, jonka ratkaisumme teille tarjoaa”

Toimitamme hyödystä mustaa valkoisella – analyysi potentiaalisesta säästöstä ja lisätulosta, jonka ratkaisumme teille tarjoaa. Tämän lisäksi arvioimme yrityksenne käyttäjien lähtötilanteen ohjelmistomme käyttöönottoon ja tarvittaessa suosittelemme luotettuja kumppaneitamme tukemaan teitä muissa liiketoimintanne näkökulmissa esimerkkinä taloushallinnon ohjelmistot

2. Käyttöönottovaihe

Kattava tarveanalyysi luo pohjan sujuvalle käyttöönotolle. Valmentaessamme yrityksenne käyttäjät, lähtökohtamme on, että kaikki valmennettavat käyttäjät ymmärtävät uudella ohjelmistolla hakemanne hyödyt.

”Valmentajamme ovat sekä rakentamisen että ohjelmistoalan ammattilaisia”

Valmentajamme ovat sekä rakentamisen että ohjelmistoalan ammattilaisia. Valmennuksemme räätälöidään aina asiakaskohtaisesti vastaamaan liiketoimintanne ja käyttäjienne tarpeita. Käyttöönotosta luodaan aina konkreettinen projekti, joka hyödyttää yritystänne heti. Lisäksi myönnämme kaikille valmennuksen ja loppukokeen hyväksytysti suorittaneille Tocoman Sertifikaatin, joka konkretisoi organisaationne osaamisen ohjelmistomme käytössä.

3. Käyttövaihe

TocomanCare sinetöi käytön sujuvuuden, koska olemme koko käytön ajan yrityksenne ja käyttäjienne tukena. Ette jää yksin mahdollisten haasteiden kohdatessa.

”Autamme teitä koko matkan ajan”

Välittävän tuen lisäksi tarjoamme jatkuvaa valmennusta uusille käyttäjille ja lisävalmennusta perusteet jo osaaville. Varmistaaksemme menestyksenne järjestämme kanssanne tilannekatsauksen vähintään kaksi kertaa vuodessa, jossa kartoitamme sen hetkistä tilannettanne ja keräämme kehitysideoitanne.

Lopputuloksena merkittävää kilpailuetua

Lopputuloksena asiakkaamme yrityksen liiketoiminta kehittyy, riskit hallitaan paremmin ja henkilöstö voi paremmin, koska käyttäjät ovat sitoutuneita ja osaavia ohjelmistoratkaisumme myötä. Yrityksenne saavuttaa näin tavoiteltua kilpailuetua omassa liiketoiminnassaan.