Korjausrakentamiseen ja talotekniikan urakointiin sekä huoltopalveluihin erikoistuneen Consti Yhtiöiden liikevaihto kertyy useista sadoista urakoista vuodessa. Projektien kasvaessa tuotannonohjaus on vaatinut työnjohdolta entistä ammattimaisempia ja tehokkaampia menetelmiä.

Talonrakennuksen korjaustoiminnassa nopeasti kasvanut Consti Yhtiöt on näyttänyt, että myös korjausrakentamisessa voi olla iso toimija.

Consti on vuodesta 2008 moninkertaistanut henkilöstömääränsä ja yli 15-kertaistanut liikevaihtonsa. Yhtiö listautui pörssiin vuoden 2015 lopussa, jolloin sen liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa.

Consti kasvoi alkuvaiheessa pääasiassa yritysostoin. Myöhemmin kasvu on tehty strategian mukaisella satsauksilla vanhoihin ja uusiin liiketoiminta-alueisiin.
Korjausrakentamisen markkinat ovat hyvin moninaiset ja sirpaloituvat useisiin pieniin projekteihin. Myös talotekniikan rooli on merkittävä. Siksi Constin liikevaihto kertyy useista sadoista urakoista vuodessa.

Projektien kasvu ja tarjonnan laajeneminen koko korjausrakentamisen alueelle ovat kuitenkin edellyttäneet työnjohdolta entistä ammattimaisempia menetelmiä tuotannonohjauksessa.

Kehitysjohtaja Juha Salminen Constista sanoo, että osaaminen työn suunnittelussa ja ohjaamisessa on heikentynyt rakennusalalla, kun työsuorituksia on alettu ostaa ulkopuolelta ja hankintaketjut ovat pidentyneet.

– Me yritämme Constissa kääntää pyörää vähän toiseen suuntaan ottamalla työmaiden tuotannonohjausta enemmän omiin käsiin ja luomalla siihen tehokkaita toimintamalleja.

Käytännössä se on tarkoittanut muun muassa sähköisten työkalujen käyttöönottoa rakennustyömaan työnjohdossa.

– Työnjohdon pitää osata käyttää moderneja työkaluja, joista yksi tärkeimmistä on aikatauluohjelma. Mitään vähänkään isompaa rakennushanketta ei pysty enää viemään läpi Excelillä, Salminen sanoo.

Tasaisempaa jälkeä

Yritysostojen kautta Constiin oli kertynyt monenlaisia ohjelmistoja ja toimintakulttuuria, mikä tarjosi sille tavanomaista vapaammat kädet uudistaa tietojärjestelmiään.

Consti otti käyttöön Tocomanin aikatauluohjelman vaiheittain vuoden 2015 alkuun mennessä.

– Se on kehittynyt, mutta silti helppokäyttöinen ohjelma, johon voi myöhemmin yhdistää muita moduuleita, Salminen sanoo ja kertoo, että yhtiö testaa parhaillaan kustannuslaskentaosiota.

Constissa aikatauluohjelman käyttökoulutukseen on yhdistetty laaja tuotannon suunnittelukoulutus.

– Nämä ovat tasoittaneet tuotannonohjaustamme, kun aiemmin projektien onnistumisessa oli enemmän vaihtelua, Salminen toteaa.

Laskennan ja aikataulutuksen lisäksi Tocomanin ohjelmistoratkaisu sisältää toiminnot myös muuhun tuotannonsuunnitteluun ja -hallintaan sekä tuen tietomalleille.

Consti pyrkii löytämään markkinoilta hyviä ohjelmistoratkaisuja ja toimittajia ja kehittämään niiden kanssa yhteistyössä tietojärjestelmiään sekä niihin perustuvia palveluitaan.

– Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja kehittäminen on meille juuri nyt iso haaste. Teemme parhaillaan laajempaa perusjärjestelmien analyysia ja kehityssuunnitelmaa, jossa tavoitteena on siirtyä tiedonhallinnassa rakennusalan kärkeen nykyteknologioiden avulla, Salminen sanoo.

Consti Yhtiöt Oyj

  • Perustettu v. 2008
  • Liikevaihto v. 2015 256 milj. euroa
  • Työntekijöitä n. 900
  • Toimii kasvukeskuksissa, pääasiassa Uudellamaalla.
  • Talonrakennuksen korjausrakentamisen liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin korjausrakentaja.
  • Tarjoaa myös taloteknisiä palveluja.
  • Kehittää teollisia esivalmistusmenetelmiä, yhteistoiminnallisia hankemuotoja ja käyttäjälähtöisyyttä korjausrakentamisessa.
  • Vuonna 2015 700 projektia, joiden mediaanikoko oli n. 220 000 euroa. Erikoistunut projektinjohtourakointiin.