Tocoman-ratkaisu

- Pilvipalvelu hallittuun rakennushankkeeseen

Tocoman-ratkaisu mahdollistaa rakentamisen kannalta kriittisen määrä-, kustannus- ja aikatiedon hallinnan hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Vaivattomasti pilvipalveluna se kasvaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Tocoman-ratkaisu on BIM-yhteistyöalusta, joka yhdistää sisäiset ja ulkoisen toimijat yhdeksi joukkueeksi.

Lataa ratkaisukartta Ota yhteyttä

Uusi BIM3 – Manager, Laskenta, Tuotanto

Uuden Tocoman BIM3 –tuoteperheen kolme uutta moduulia ovat Manager, Laskenta ja Tuotanto. Nyt voit hallita visuaalisesti tietomallien avulla hankkeen alusta loppuun samalla työkalulla. Niiden avulla kaikki uusi tieto on tallennettavissa malliin ja tietokantaan, joten tuloksena on rakennuksen todellinen digitaalinen ilmentymä.

Lue lisää

Digitointi

Tocoman Digitoinnin avulla voit laskea määrät helposti ja nopeasti niin perinteisistä pohjakuvista kuin esim. PDF-tiedostoista. Vaikka tietomallit ovat vahvasti osa suunnittelua, käytännössä suunnitelmatiedot tuotetaan usein vielä 2D-muodossa.

Lue lisää

Kustannusarvio

Tocoman Kustannusarviolla luot tehokkaasti hankkeen kustannusarvion, tarjouslaskelman ja yksikköhintaluettelon. Kustannusarvio ohjelmistolla hallitset tehokkaasti hankkeen tietoja rakennusosa-, suorite- ja panostasoilla. Tocoman Kustannusarvio on varma hankinta koska se on talonrakentamisessa alan standardi.

Lue lisää

Kustannustieto

Tocoman Kustannustieto nopeuttaa laskentaprosessia tuomalla valmista, päivittyvää sisältöä laskennan avuksi. Kustannustieto tarjoaa rakennusosa- ja suoritelaskennan. Alykkäät tuoterakenteet ja ylläpidetty hintatieto tehostavat laskentaa ja nopeuttavat toimintaa hankkeen eri vaiheissa automatisoimalla kustannuskohdistukset hankintaan, aikatauluun ja tavoitearvioon.

Lue lisää

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu nopeuttaa ja helpottaa rakennusliikkeiden tavoitearvion laatimista ja päivittämistä sekä tehostaa aikataulutuksen ja hankinnan suunnittelua. Esimerkiksi kustannusarviotietoa voidaan hyödyntää suoraan aikataulutuksessa ja hankintasuunnitelmassa.

Lue lisää

Aikataulu

Tocoman Aikataulu on erityisesti rakentamiseen kehitetty ja Suomen käytetyin aikataulutustyökalu. Se on tuhansien käyttäjiemme mielestä markkinoiden monipuolisin ja helppokäyttöisin aikatauluohjelmisto. Ohjelmisto toimii sekä itsenäisesti että osana Tocoman-ratkaisua.

Lue lisää

Kustannusraportointi

Kustannusraportoinnin avulla voit seurata reaaliajassa hankeen kustannuksia ja tuottoja. Hankkeesta vastaavat henkilöt voivat seurata kustannuksia, tehdä lopputulosennusteita, hallita maksueriä sekä lisä- ja muutostöitä. Raportointi ohjelmisto käsittää monipuoliset raportit sekä hankkeen että yrityksen hankeportfolion osalta.

Lue lisää

Työmaa

Työmaa

Tocoman Työmaa – ohjelmisto on Tocomanin uusi avaus koko työmaan digitalisointiin ja kytkemiseen yrityksen sisäisiin- että ulkoisiin prosesseihin. Tocoman Työmaa auttaa keskittymään olennaiseen parantamalla prosessien hallintaa tehostamalla merkittävästi työmaan arkirutiineja sekä automatisoimalla ja järkeistämällä niiden suorittamista. Suurin hyöty saadaan, kun eri osapuolien kaikki tiedot ovat samassa Tocoman alustassa, jolloin tiedon välitystä voidaan automatisoida läpi koko hankkeen, suunnittelusta työmaan valmistumiseen.

Lue lisää

Integraatiot

Tocoman-ratkaisu tarjoaa lukuisia erilaisia liittymiä yritysten muihin ohjemistoihin mm. talous- ja ERP-järjestelmiin.