Aikataulu – nyt mukana myös tahti-aikataulu!

Uusittu Tocoman Aikataulu on suomalaisten rakennus- ja ohjelmistoalan asiantuntijoiden kehittämä työkalu suomalaisen rakentamisen projektinhallintaa varten. Suomen suosituin aikataulu- ja projektinhallinnan ohjelmisto on päivitetty ja uutuutena mukana myös TAHTI-aikataulu.Ohjelmisto toimiii sekä itsenäisesti että osana Tocoman-ratkaisua. 

Osana Tocoman-ratkaisua hyödynnät määrä- ja kustannuslaskennan tuottamaa tietoa aikataulusuunnittelussa. Voit kohdistaa suoritteita aikataulutehtäville, jonka myötä pystyt tarkentamaan aikataulusuunnitteluasi. Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, voit käyttää suoraan Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia. Tocoman-ratkaisun avulla myös hankintapaketeille saadaan tuotua ajoitustiedot yleisaikataulusta, ja hankintaa varten voidaan laatia hankinta-aikataulu.

Tutustu Aikatauluun maksutta ja tilaa koekäyttö!

Aikataulusuunnittelun työkalut

 • Perinteinen janakaavio
 • Paikka-aikakaavio
 • Tehtävien määrät, työryhmät, työsaavutukset ja tehtävien väliset riippuvuudet
 • RATU-tietojen hyödyntäminen aikataulutuksessa sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeissa
 • Tehtävän yksityiskohtaisten suoritteiden aikatauluttaminen
 • Työvoimatarpeiden tarkastelu
 • Usean hankkeen yhdistäminen yhdeksi aikatauluksi
 • Monipuoliset ryhmittely- ja rajaustyökalut
1

Aikataulun seuraamisen monipuolisesti

 • Voit asettaa useita eri tavoiteaikatauluja
 • Toteutumat voit määritellä prosentteina, määrinä, tunteina tai kustannuksina
 • Toteutumat voit kirjata haluamallasi aikavälillä kuten viikoittain
 • Voit tarkastella toteutumaa suhteessa alkuperäiseen tai nykyiseen aikatauluun
 • Toteutuma esitetään janakaaviossa, paikka-aikakaaviossa sekä valvontamatriisina