Kustannusarvio

Tocoman Kustannusarvio on Suomen kehittynein ja monipuolisin kustannusarviolaskennan työkalu, johon luottavat alan johtavat yritykset. Tocoman Kustannusarvio onkin muodostunut standardi koko rakennusalalle. Tocoman Kustannusarviossa voit hyödyntää Tocomanin Digitointi-ohjelmiston ja BIM3 Laskennan toimintojen avulla tuotettua tietoa suoraan Tocoman tietokantaan. Voit tarkastella kustannusarviota visuaalisesti Tocoman BIM3 Laskentaohjelmiston avulla.

Tocoman Kustannusarviolla voit laatia monipuolisesti ja joustavasti eri tarkkuustasoilla kustannusarvioita, suunnittelun ohjaukseen, tarjouslaskentaan ja tuotantoon. Kustannusarvion laadintaa voit nopeuttaa helpolla tavalla hyödyntämällä aikaisemmin laadittuja kustannuslaskelmia ja Tocomanin ylläpitämiä älykkäitä kustannustietotoja.

i

Tiedot yhdessä paikassa

 • Tocoman-ratkaisussa kaikki tieto on tallennettu keskitettyyn tietovarastoon
 • Yhtä hanketta siis voi laskea useampi henkilö yhtä aikaa
 • Laskentavaiheessa tuotettua tietoa voi hyödyntää tuotannossa
 • Aiempien laskentakohteiden hyödyntäminen on helppoa

Monipuoliset toiminnot

 • Tietojen hallinta rakennusosa-, suorite- ja/tai panostasoilla
 • Hinnoittelu kustannuslajeittain ja/tai panoksittain
 • Kustannuslaskelmien läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus
 • Monipuoliset raportit käyttäjäkohtaisineen asetuksineen

Kaikki hankkeen vaiheet

 • Tocoman Kustannuslaskenta kattaa kaikki hankkeen vaiheet
 • Suunnitteluvaiheessa voit laatia nopeita rakennusosalaskelmia
 • Suunnitelmien tarkentuessa voit laatia tarkan tarjouslaskelman
 • Halutessasi voit tehdä myös yksikköhintaluetteloita ja -tarjouksia

Älykkäät tietorakenteet ja ylläpidetty hinta

 • Tocoman-ratkaisussa asiakkaan ei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä
 • Tocoman tarjoaa käyttöönne yli 2000 rakennusosan valmiit kirjastot
 • Kirjastot kattavat sekä uudis- että korjausrakentamisen
 • Kirjastojen hintatietoja ylläpidetään vuosittain

Integraatiot

Tocoman Kustannuslaskenta tukee Suomessa yleisesti käytössä olevia määräluetteloiden siirtomuotoja. Voit siis huoletta ostaa määrät ulkoiselta taholta ja hinnoitella ne Tocoman Kustannuslaskennassa.

Lisäksi Tocoman Kustannuslaskentaan voit tuoda hankintajärjestelmästä omat hankintanimikkeesi kustannuslaskennan panoksiksi. Näin voit varmistaa, että lasket samoilla hinnoilla, kuin hankit esimerkiksi materiaaleja.