Kustannustieto

Tocoman Kustannustieto nopeuttaa laskentaprosessia tarjoamalla helposti valmista, päivittyvää sisältöä laskennan avuksi. Kustannustieto tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä rakennusosa- ja suoritelaskennan ja panosrakenteita. Älykkäät tuoterakenteet ja ylläpidetty hintatieto tehostavat toimintaa hankkeen eri vaiheissa automatisoimalla kustannuskohdistukset hankintaan, aikataulun laadintaan ja tavoitearvioon.

l

Ylläpidetty, avoin ja muokattava tieto

Tocoman Kustannustieto on kaikille Tocoman-ratkaisun käyttäjille tarkoitettu tietosisältöratkaisu rakennushankeen älykkääseen tiedonhallintaan. Kustannustieto ja sen tietorakenteet käsittävät niin uudis- kuin korjausrakentamisen tiedot.

 

 • 2500 rakennusosa
 • 3000 suoritetta
 • 3000 panosta

Älykkäät tuoterakenteet

Älykäs tuoterakenne käsittää rakennusosat, suoritteet ja niiden panosrakenteet sekä kohdistukset hankintanimikkeille, aikataulutehtäville ja tavoitebudjettiin. Älykkäällä tuoterakenteella voit rakentaa parametroituja tietomalleja, joiden avulla voit automatisoida ja nopeuttaa laskentaprosessia.

 

 • Menekit
 • Kaavat
 • Muuttujat ja niiden oletusarvot
 • Hukkaprosentti
 • Panoshinnat
 • Hankintatehtäväkohdistukset
 • Aikataulutehtäväkohdistukset
 • Tavoitebudjettikohdistukset