Tocoman Työmaa

Rakentaja, hukutko ohjelmistoihin?

Tarvitset vain yhden työmaasi päivittäiseen hallintaan ja viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen.

TOSIAIKAISTA TIEDONHALLINTAA

Rakentajan ei tarvise enää kirjautua moniin työmaaohjelmiin ja tallentaa samaa tietoa moneen kertaan. Tocoman Työmaa tarjoaa kaikki tarpeelliset toiminnot yhdessä!

Tocoman Työmaa digitalisoi työmaan päivittäiset rutiinit ja tuo jokaiselle työmaalla toimivalle henkilölle roolinsa mukaiset työkalut sopimusten hallinnan, kulunvalvonnan, kirjauksien, raportoinnin ja viranomaisvelvoitteiden hoitoon.

Tocoman Työmaa kerää toteutumatietoa Työmaan ohjauksen tarpeiden mukaisella tarkkuudella ja tuottaa siten reaaliaikaista dataa jalostettavaksi muualla Tocoman Ratkaisussa.

Tocoman Työmaa hyödyntää muualla ratkaisussa tai integraatioiden kautta kerättyä toteutumatietoa sekä urakkailmoitusten että työntekijäilmoitusten automaattisessa viranomaisraportoinnissa.

Kokeile Työmaata maksutta!

KATTAVA

Tocoman Työmaa -alustalla on jo 120.000
kirjattua työntekijää ja 30.000 yritystä päätoteuttajista aliurakoitsijoihin

1

LAAJIN

Sisältää kaikki työmaan päivittäisten toimintojen hoitamiseen tarvittavat työkalut ja toiminnot ja integroi työmaan osaksi Tocoman palvelualustaa.

TEHOKKAIN

Nopeuttaa työmaan perustamisvaihetta, tarkentaa seurantaa, tehostaa valvontaa ja viestintää ja automatisoi viranomaisilmoitukset.

HELPOIN

Varmistaa helppokäyttöisellä, eri laitteiden näyttöihin mukautuvalla käyttöliittymällä, että uusi työntekijä tai aliurakoitsija saa järjestelmän vaivattomasti käyttöönsä ja myös omaksuu työkalukseen jopa ilman erillistä koulutusta.

1 – Sopimukset ja urakoitsijat

Sopimusten hallinta kattaa pääurakan, aliurakat ja urakoiden ketjutuksen. Se varmistaa, että urakoitsijoilta kerätään asianmukaiset tilaajavastuudokumentit ja tallennetaan osaksi sopimusta. Palvelu tarkistaa syötetyt tiedot ja ilmoittaa mahdollista puutteista.

Sopimuksen toteutuksen aikana palvelu valvoo automaattisesti tilannetta ja ilmoittaa tilaajavastuussa tapahtuneista muutoksista tai työmaarekisteristä puuttuvista tiedoista.

Urakoitsijalle voidaan luoda palveluun omat tunnukset, jolla hän voi hallinnoida omia tietojaan ja selata raportteja.

Kattava Urakoitsijarekisteri sisältää ajantasaiset ja vertailukelpoiset tiedot urakoitsijan aikaisemmasta toiminnasta ja onnistumisesta. Työmaa voi helposti jo urakkakyselyvaiheessa etsiä tietyn tyyppiset urakoitsijat ja valita sieltä ne, jotka ovat onnistuneet hyvin aikaisemmilla työmailla.

2 – Henkilöstö ja kulunvalvonta

Kulunvalvonta ja työajanseuranta kiinteällä leimauslaitteella joko porttiohjauksella tai ilman tarjoaa ratkaisun rakennustyömaan kulunvalvontaan sekä tarkkaan työajanseurantaan. Sähköinen työajanseuranta työmaalla voidaan toteuttaa myös pelkällä mobiilileimauksella.

Sähköinen tuntilappu mahdollistaa sekä omien että urakoitsijoiden työntekijöiden tarkan työajanseurannan. Hyväksytyt työtunnit sekä matkakorvaushakemukset voidaan tarvittaessa siirtää suoraan palkanlaskentaan tai laskutukseen.

Matka- ja kulukorvausten kirjaus ja hyväksyminen voidaan hoitaa suoraan palvelussa ilman ylimääräisä vaiheita.

Työntekijöiden perehdytyslomake voidaan allekirjoittaa sähköisesti ja tiedot työntekijöiden ammattipätevyyksistä säilyvät tallessa sähköisessä pätevyyslompakossa sekä työmaarekisterissä. Osa Valttikortti-järjestelmän pätevyystiedoista voidaan hakea suoraan palveluun.

3 – Viranomaisraportointi

Viranomaisraportointi sisältää lakisääteisen rakennustyömaan viranomaisraportoinnin Verottajalle ja ilmoitukset Aluehallintovirastolle.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus muodostetaan Sopimushallinnan ja Kulunvalvonnan tietojen perusteella. Urakkailmoitus muodostetaan Sopimushallinnan ja Tocomanin valmiin taloushallintointegraation kautta saatavan toteutumatiedon perusteella.

Ilmoituksien tekeminen on helppoa ja nopeaa, koska kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja ylläpidettynä samassa järjestelmässä. Raportointi voidaan halutessa täysin automatisoida.

4 – Työturvallisuus

Sähköisellä TR- tai MVR- mittauksella ja raportoinnilla voi korvata lakisääteisen täytettäviin paperilomakkeisiin perustuvan viikkotarkastuksen. Mittauksessa havaitut ja tarkasti palveluun dokumentoidut turvallisuuspoikkeamat voidaan helposti osoittaa oikealle vastuuhenkilölle ja seurata myös korjaavien toimenpiteiden toteutumista.

Elmeri+ mittaus sopii käytettäväksi työmaan sisäisissä turvallisuustarkastuksissa.

Turvallisuushavainnot voidaan raportoida vaivattomasti teehavainto.fi -osoitteessa. Tapaturma- ja läheltä piti -tilanteiden seuranta yhdistettynä kulunvalvonnan tietoihin mahdollistaa tapaturmataajuuden laskemisen niin työmaa- kuin urakoitsijakohtaisesti.

5 – Työmaan dokumentaatio ja raportit

Palvelun sähköinen työmaapäiväkirja tekee päivittäisten töiden ja tapahtumien kirjaamisesta helppoa. Valvojilla ja vastaavilla urakoitsijoilla on omat tunnukset, joilla he voivat kuitata päivän kirjaukset omilta koneiltaan.

Dokumenttiarkistoon voit kerätä työmaan dokumentteja ja jakaa niitä urakoitsijoille tai projektiorganisaatiolle.

Monipuoliset ja helposti muokattavat raportit ovat aina mukanasi missä ikinä liikutkin. Raporttitietoa voidaan käsitellä joko selaimessa tai MS Excelissä.

Työmaan digitalisoinnin aika on nyt

Tocoman digitalisoi työmaan päivittäisten tehtävien hallinnan, valvonnan ja raportoinnin. Kattavat toiminnot, helppo käyttöliittymä, automaatiot ja valmiit integraatiot nopeuttavat työmaan perustamista ja tehostavat työmaanaikaista ylläpitoa.

Vielä merkittävämpää on päivittäisen toteutumatiedon tallentuminen Tocoman ratkaisuumme ja tiedon hyödyntäminen esimerkiksi Raportoinnissa.

Yleiset ominaisuudet

 • Selainpohjainen palvelu (SaaS)
 • Kehitetty yhdessä työmaiden käyttäjien kanssa
 • Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
 • Responsiivinen käyttöliittymä
 • Päätelaitteista riippumaton
 • Muokattavat käyttäjäryhmät ja oikeudet
 • LDAP-tuki (AD)
 • Nopea ja helppo käyttöönotto Tocoman ratkaisun osana
 • Ei vaadi laite- tai ohjelmistoasennuksia
 • Laiterekisteri laitteiden ja koneiden seurantaan

1 – Sopimukset ja urakoitsijat

 • Läpinäkyvä sopimusketju
 • Tilaajavastuun tarkistus
 • Tilaajavastuuraportin tallennus
 • Tiedon oikeellisuuden varmistus
 • Varoitus riskitekijöistä
 • Valvoo tilaajavastuuta ja veronumeroita
 • Sopimusten ylläpito
 • Kattava ja ylläpidetty yritysrekisteri
 • Urakoitsijoiden omien tietojen ylläpito
 • Urakoitsijan omat raportit
 • Urakoitsijoiden arvioinnit hankinnan käytettävissä

2 – Henkilöstö ja kulunvalvonta

 • Kattava ja ylläpidetty henkilörekisteri
 • Työntekijöiden työmaa- ja kulkulupien hallinta
 • Työntekijöiden pätevyystietojen hallinta
 • Työvaihekohtainen työajanseuranta
 • Poissaolojen ja lomien seuraaminen
 • Kiinteä leimauslaite
 • Mobiilileimaus
 • Leimauslaitteet liitettävissä suoraan laiterekisteristä
 • Työmaa-alueen määrittäminen kartalla
 • Sähköinen tuntilappu
 • Työtuntien kohdistaminen työmaakohtaisille litteroille
 • Tuntien hyväksyminen
 • Laskuerittelyjen tulostaminen
 • Kulukorvausten (kilometrit, matkat) kirjaus ja seuranta
 • Yhteensopivuus ePerehdytys palvelun kanssa
 • Perehdytystietojen tuonti Valttikortin perusteelle palveluun

3 – Viranomaisraportointi

 • Automaattinen verottajaraportointi perustuen ajantasaisten sopimusten ja kulunvalvonnan tietoihin
 • tukee sekä työntekijä- että urakkailmoitusten lähettämistä
 • Kattava AVI-raportti

4 – Työturvallisuus

 • TR/MVR mittaukset sähköisesti, puhelimella tai tabletilla ilman ohjelmien asennusta
 • Ilmoittaa puutteita suoraan vastaavalle urakoisijalla
 • Tukee valokuvausta
 • Helppo TR-tasojen seuranta raporteilta
 • Anonyymi turvallisuuspoikkeamien raportointi osoitteesta teehavainto.fi
 • Havainnot työmaavastaaville ja edelleen urakoitsijoille korjattaviksi
 • Tapaturmien raportointi
 • Läheltä piti- tilanteiden raportointi
 • Tapaturmataajuuden laskenta urakoitsija- ja työmaakohtaisesti

5 – Työmaan dokumentaatio ja raportit

 • Sähköinen työmaapäiväkirja
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Päiväkirjan dynaaminen muokkaus
 • Työmaan dokumenttien tallennus
 • Dynaamiset raportit
 • Raporttien vienti Excel-muotoon

Kysy lisää: myynti(at)tocoman.com