Tuotannonsuunnittelu

Tocoman Tuotannonsuunnittelun avulla voit hyödyntää kustannusarviolaskennan tuottamaa tietoa hankkeen tuotantosuunnitelmien laadinnassa ja näin nopeuttaa merkittävästi työmaasuunnitelmien laadintaa. Tuotannonsuunnittelu ohjelmiston avulla työmaahenkilöstö voi kohdistaa ja muokata kustannusarviolaskennan tietoa työmaan tavoitearvioksi.

Yleisaikataulun suunnitteluun voit hyödyntää kustannusarviolaskennan tietoa ryhmittämällä se automaattisilla kohdistussäännöille esim. Yleisaikataulun tehtäväluetteloiksi ja näin tehostaa aikataulutuksen suunnittelua. Tuotannonsuunnittelu ohjelmistolla voit muokata kustannusarviotiedon hankintatehtäviksi ja hyödyntää ne hankintasuunnitelmien laadinnassa sekä välittää tiedot hankintaohjelmistoon

Tavoitearvion luominen

  • Voit luoda helposti hankkeen tavoitearvion kohdistamalla kustannuslaskelman nimikkeet kustannusraportoinnin litteroiksi, joita voit hyödyntää edelleen hankkeen kustannusraportoinnissa rakentamisvaiheen aikana ja myös sen jälkeen.
  • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää suoraan Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
  • Tocoman-ratkaisussa laadittu tavoitearvio on integroitu Tocoman Kustannusraportointiin, jolla käyttäjät voivat laatia hankkeen rakennusvaiheen aikaisia ennusteita.

Aikataulutuksen tekeminen

  • Aiemmin laskettua määrä- ja kustannuslaskentatietoa voi hyödyntää tehokkaasti ja läpinäkyvästi  aikataulusuunnittelussa.
  • Tuotannonsuunnittelussa kustannuslaskelman suoritteet saa kohdistettua suoraan aikataulutehtäville, mikä helpottaa ja tuo merkittävää sisältöä (esim. määrätieto, kustannus) aikataulusuunnitteluusi.
  • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
  • Tocoman-ratkaisu tarjoaa myös erillisen Aikataulu-ohjelman.

Hankintojen suunnittelu

  • Kustannuslaskelman nimikkeet voi helposti  kohdistaa hankintapaketeiksi, jolloin voit hyödyntää hankinnan lähtötietoina aiemmin laskettuja määrä-, sijainti- ja kustannustietoja. Lisäksi saat kullekin hankintapaketille tarveajankohdan, koska Tocoman-ratkaisussa hankinta ja aikataulutus on integroitu.
  • Kohdistukset voit tehdä joko hankekohtaisesti, hyödyntämällä aiempia hankkeita tai luomalla yrityskohtaisen säännöstön. Kun hyödynnät laskennassasi Tocoman Kustannustietoa, niin voit käyttää Tocomanin valmiiksi laatimia kohdistuksia.
  • Tocoman-ratkaisun avulla voit myös suunnitella hankintoja edeltävät toimenpiteet ja seurata niiden edistymistä. Lisäksi saat tarjouspyyntöjen pohjaksi vaadittavat määräluettelot suoraan järjestelmästä. Jos hankkeen sisältö,  määrätieto, nimikkeet tai aikataulutieto muuttuvat, niin hankinnan tiedot päivittyvät vastaavasti.

Integraatiot

Tocoman Tuotannonsuunnittelu tarjoaa monipuoliset integraatiomahdollisuudet asiakkaan 3. osapuolen hankinta- ja raportointijärjestelmiin.Tocoman-ratkaisu sisältää esimerkiksi vakiona rajapinnan Jydacomin raportointijärjestelmään.