Aalto-yliopiston professori Olli Seppänen esitteli Tocoman-iltapäivässä 24.5.2018 Visio 2030 -konsortion työn tuloksia.